Reeglid ja auhinnad

Konkursile saab iga osaleja üles laadida kuni 4 fotot. Fotod ei pea omavahel moodustama tervikut, neid võib lisada ühekaupa. Tööde esitamise lõpptähtaeg 15. jaanuar 2019.

MIDA PILDISTADA?

Ootame uusi ja huvitavaid fotosid Tallinna linnast. Samuti fotodele jäädvustatud  linnas toimunud erinevaid sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildis toimunud muutusi erinevatel aastaaegadel.

Konkursil osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on jäädvustatud 2018. aastal ja 2019. aasta jaanuaris.

KUIDAS TÖID ESITADA?

Konkursil osalemiseks tuleb registreerida ennast https://fotokonkurss.tallinn.ee kasutajaks ning laadida konkursi mooduli kaudu foto(d) üles. Fotode üleslaadimisel kinnitab osaleja, et on tutvunud konkursi tingimustega ja nendega nõustunud.

Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post), foto jäädvustamise koht või toimunud sündmus ja kuupäev.

Esitada võib nii tava- kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvifotosid, mis esitatakse digitaalsel kujul internetiaadressil https://fotokonkurss.tallinn.ee. Esitatud foto peab olema hea kvaliteediga (resolutsioon soovitavalt 300 ppi, suurus mitte väiksem kui 2480 x 1795 pikslit). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Piltide töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitust.

Autor vastutab kõikide autoriõiguslike ja isikuandmete kaitsega seotud küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete kui ka pildil oleva modelli suhtes ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste ja isikuandmete kaitse reeglite vastutust tema vanem või hooldaja. Saadetud fotode vastavust konkursi tingimustele kontrollib komisjoni tehniline sekretär. Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele avalikustatakse 16. jaanuaril 2019. Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil Helve.Mitt@tallinnlv.ee, telefonil 645 7824. 

MIDA HINNATAKSE

Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset. 

KOMISJON

Konkursile esitatud töid hindab Tallinna Kommunaalameti juhataja poolt moodustatud kaheksaliikmeline komisjon. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid. 

Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid ning kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

 

Avalikul hääletusel võib üks hääletaja klõpsata iga pildi all asuvat „Meeldib“ nuppu vaid üks kord. Kõige rohkem „Meeldib“ klõpse saanud foto osutub avaliku hääletuse võitjaks. Konkursi korraldaja ei võta endale vastutust interneti katkestuste, häirete jms suhtes. Samuti ei võta konkursi korraldaja endale vastutust, kui internetihääletust segatakse kolmandate isikute poolt. 

Komisjon valib välja võidutöö ja 10 äramärkimist väärivat tööd. 

 

AUHINNAD

Auhinnad paneb välja Nikon:

 

  • Komisjoni poolt väljavalitud võidutöö autor saab auhinnaks peegelkaamera Nikon D3500 KIT AF-P 18-55mm VR

  • Avaliku hääletuse parima töö autor saab auhinnaks Rahva Raamatu kinkekaardi 50 euro väärtuses.

    Auhindu ei saa välja võtta rahas. 

 

KORRALDAJA õigused

Tallinna linna asutustel on õigus Tallinna Kommunaalameti kooskõlastusel kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal kui ka muudetud kujul meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes ja avalikel üritustel, viidates seejuures foto autorile.

Konkursi andmekaitsetingimused