Konkursi andmekaitsetingimused

1. Konkursil osalemise eelduseks on see, et isik on keskkonda sisenenud ja fotod  avaldanud.

2. Keskkonda sisenedes annab osaleja konkursi korraldajale tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid konkursil osalemise eesmärgil.

3. Konkursile registreerimiseks tuleb osalejal sisestada veebilehel eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

4. Isikuandmeid  kasutatakse üksnes tööde autorite väljaselgitamiseks. 

5. Konkursil osalemisest saab loobuda kuni konkursi lõpuni teavitades kirjalikult oma soovist konkursi tehnilist sekretäri e-posti aadressil Anne.Parksepp@tallinnlv.ee. Loobumise korral kustutatakse kõik esitatud andmed.  Isikuandmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või autoriõiguste kehtivuse lõpuni. 

6. Konkursi korraldaja võtab iga võitjaga e-posti või telefoni teel ühendust peale parimate tööde väljaselgitamist. Auhindade üleandmine toimub võitjate ja korraldaja kokkuleppel. Võitjate kohta avalikustatakse eesnimi ja perekonnanimi veebilehel https://fotokonkurss.tallinn.ee.

7. Konkursil osalejate isikuandmetele ja keskkonnas hindajate isikuandmetele (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja salasõna) on ligipääs üksnes konkursi tehnilisel sekretäril ja Advanced Solutions OÜ.  Hindajate andmed kustutatakse peale konkursi lõppu. 

8. Andmed asuvad turvalises majutuskeskkonnas. 

9. Juhul, kui märkate, et Teie poolt sisestatud isikuandmetes on viga või Teil on küsimusi seoses andmete töötlemisega, võite meile kirjutada aadressile Anne.Parksepp@tallinnlv.ee.

10. Kõigile andmesubjekti õiguste realiseerimisega seotud pöördumistele vastatakse esimesel võimalusel,  kuid mitte hiljem, kui 30 päeva jooksul.

11. Teil on alati õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui Te leiate, et andmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi.